naar het virtuele sjoelplein  
                     
mal a O mal c

 

 

Obergum, 1774

Izaäk Marcus van Berg

oooooooooooooooooooooooo     oooooo

. voor de oorlog woont
. veehandelaar.izack jonathan
. van berg achter hoekpand
. 'kerkstraat-havenstraat'

 
havenstraat-chinees
   

thema: achternamen ..

 
   

Anno 1774

oooooo
    Slager Izaäk Marcus van Berg vestigt zich in het jaar 1774 als eerste Joodse inwoner in het tweelingdorp Winsum-Obergum aan het Winsumerdiep.

Izaäk Marcus komt met zijn vrouw Leentje Benjamins van Zanten, die in Baflo geboren is, vanuit Loppersum naar Obergum en gaat er werken als slager. Ook zijn vader, koopman Marcus Sekkel, voegt zich later bij hen. De Van Bergs hebben zes generaties lang in Winsum gewoond.
m
 
   

Introductie

 
.
..
.
centrumfunctie
  Noord-Groningen is van oudsher een dun bevolkte streek waar de zee met regelmaat voor overstromingen zorgt. Toch is Winsum-Obergum in het midden van de 16e eeuw een handelscentrum van enige betekenis. Door de strijd tussen Stad en Ommeland, die door de stad wordt gewonnen, verliest Winsum-Obergum deze positie weer in het begin van de 17e eeuw. In de 18e eeuw eeuw wordt streek geteisterd door rampspoed. Eerst door de kerstvloed van 1717 en daarna door de veepest.
m
 
.
.
.
modernisering
  Na een lange periode van herstel en reorganisatie worden de dijken opgehoogd waardoor het gevaar van overstroming afneemt. Ook de veepest, die veel armoede met zich mee bracht, wordt een aanleiding voor modernisering van de landbouw. Aan het eind van de 18e eeuw keert de welvaart langzaam terug. In de periode tussen 1774 en 1820 vestigen zich zes Joodse families in Winsum-Obergum. Ze komen uit Drenthe, (West-)Friesland, elders uit Groningen, uit Emden in Duitsland en zelfs uit Oostenrijk. Het zijn slagers, kooplieden en marskramers.
m
 
..
.
joodse vestiging
  Vanaf 1811 krijgt ons land een 'burgerlijke stand' en moeten Joden een achternaam kiezen. Daardoor komt er langzaam maar zeker meer zicht op de vroege Joodse periode van vestiging en integratie in de Nederlandse samenleving.
m
 
       
    §1. Werken en wonen in 19e eeuws Winsums-Obergum > klik

§2. Joodse nieuwkomers kiezen een achternaam
> klik

§3. Nakomelingen van Izaäk Marcus van Berg
> klik

naar het virtuele sjoelplein
 
       
   

Interview


Lees na §3 ook het interview met Els van Berg uit Leeuwarden. Izaäk Marcus van Berg uit Winsum is haar voorvader. Els groeit na de oorlog op in een gezin met een Joodse vader, die in de oorlog veel familie heeft verloren en ook zelf in een kamp heeft gegezeten. Dat brengt soms spanningen met zich mee, maar Els gaat daar op haar eigen manier mee om. De vader van Els was handelaar in tabak. Els wordt schoonheidsspecialiste en begint later een winkel in bruidskleding.
 
       
   
. bronnen: .
. - uitgaven St. Een Joodse Erfenis .
. - uitgaven De Vey Mestdagh Stichting.
. - Winsum 1057-2007 (St.Hist.Uit- .
. -gaven Winsum-Obergum).
. - Genealogie Van der Klei, 1720-2010
. -(mw. A. Allan-van der Klei)
. - diverse websites, zie menu links .
 

 

                                                                   
  1727
|

1774
|
1797
|
1808
|
1820
|
1834
|
1867
|
1879
|
  1913
|
1933
|
  1942
|
1993
|
2011
|
                                 
m
O
boom


O
vitrine


O
museum


O
oordelen


O
sophia


O
archief