bulldog 25k adjustable round gooseneck w pin outer tube